Je leven lang wachten tot God je gaat bekeren: is dat echt nodig?

Waarom bekeert God mij niet? Die vraag kreeg ik pas gesteld tijdens een gesprek. Een oprecht vraag van iemand die al een leven lang bleek te wachten op een bijzonder ingrijpen van God. Wat er dan precies moest gebeuren, wat God zou moeten doen, was eigenlijk niet onder woorden te brengen. Dus of het dan ‘al wel’ of ‘nog niet’ gebeurd zijn was ook lastig te weten.

“De Heere moet mij bekeren”
De belangrijkste steeds terugkerende zin in dit gesprek was “De Heere moet me bekeren”. En dan kwam er iets achter als; “als Hij dat gedaan heeft dan kan ik daar wel over praten”. Een bijzonder werk(je) waar je doorheen geleid moet worden. Met steile trapjes, veel hekjes, eigengereide staatjes en wonderlijke toestandjes. Veel gevoel, emotie en iets mysterieus ondefinieerbaars wat ‘bevinding’ wordt genoemd. Helaas te weinig alinea’s beschikbaar, voor dit stukje, om er nu echt op in te gaan. Ondanks dat ik bewust wat cynisch klink in mijn woordkeuzes, zag ik echt de enorme oprechte een eerbiedige worsteling bij die persoon. Het vervulde me met een diepe bewogenheid, maar vanuit die bewogenheid ontstond ook een heilige frustratie en boosheid.

Lees het volledige bericht op CIP.NL

Je kunt een leven lang wachten op iets wat God niet kan doen.