Jezus is een goede meester, maar wél jouw meester

Als christenen noemen we Jezus onze Heer. Dat is niet voor niets. Niet zomaar een toevalligheid. En Jezus wil jou daar heel bewust van maken als Hij deze uitspraak doet:

‘Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?’ (Lukas 6:46).

Heere is een vertaling van Kurios. Kurios is hij die de meester en bezitter van iets of iemand is. Waarover hij de bevoegdheid heeft te beslissen. De eigenaar van een slaaf. De Keizer, de Koning. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Hij is daarmee mijn Kurios geworden.

Het verdriet en de scherpte van Jezus in en door de woorden: ‘Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?’, heeft mij opnieuw mijn toewijding doen uitspreken naar mijn Koning en mijn Heere. Heer, ik wil U in alles gehoorzamen. Mijn leven is van U en niet van mij!

Als jij Jezus als jouw Heere hebt geaccepteerd dan is je leven niet meer van jezelf maar van Hem. Je bent een slaaf geworden van Jezus. Hij is een goede meester, maar wel jouw meester. Hij heeft je gekocht en betaald.

Lees het volledige bericht op CIP.NL

Ik noem Hem heel vaak Heer, maar hoe vaak doe ik ook wat Hij zegt?