Het Goddelijke en vijandelijke gezagsmodel in christelijk Nederland

Gezag is een onderwerp dat vaak spanning oproept. Gezag in christelijke gemeenschappen en dan zijdelings daarbij over de verhouding tussen man en vrouw. Het is simpel gezien zo, denk ik, dat je vanuit de Bijbel kan zeggen dat er twee oorspronkelijke gezagsmodellen zijn;

1. Het Goddelijke gezagsmodel; dat gehoorzaamheid als keuze geeft, dat nooit dwingt, zelfs niet als je daardoor in de problemen zou komen. Gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, overgave en vertrouwen. Altijd een vrije keuze, vanuit een vrije wil. Vanuit vaderschap, zoals de gezagsverhouding God en mens functioneert. Met alle vaak ogenschijnlijke nadelige gevolgen op korte termijn.

2. Het vijandelijke gezagsmodel; dat gehoorzaamheid afdwingt met vaak als belangerijkste argument dat je bij ongehoorzaamheid in de problemen zal komen. Er zal een vloek volgen als je tegen Gods wil ingaat. Het ontstaan van dit model berust op een daad van rebellie en dus verwacht het ook altijd rebellie en is daardoor gericht op onderdrukken in plaats van tot bloei brengen. Allerlei straffen zullen volgen en onheil over jezelf afroept. Gebaseerd op wet, dwang en onderwerping. Geen vrije keuze. Vaak met goede resultaten op korte termijn.

Lees het volledige bericht op CIP.NL

Als we iets nodig hebben, als een basis voor vernieuwing en herleving, is het een gezagsreformatie.